asc

Veškeré zboží skladem

asc

Dodání nejdéle do 48 hodin

Podmínky

Vybrali jsme pro Vás nejdůležitější body týkající se objednávky. Úplné znění obchodních podmínek naleznete pod tímto odkazem.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v e-shopu My-Neocube.cz, podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou dodací podmínky a reklamační řád.

Prodávající:

název: X-Trader.cz, s.r.o.
adresa: Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město
tel.: 00420 228 885 555
e-mail: info@x-trader.cz
IČ: 278 55 660
DIČ: CZ 278 55 660

Společnost X-Trader.cz s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31830.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy jsou spotřebitelskými smlouvami, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na straně druhé prodávající.
Prodávající
Společnost X-Trader.cz s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující — spotřebitel
Kupujícím — spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující — nikoli spotřebitel
Kupujícím — nikoli spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Objednávka

Způsob objednání

Veškeré objednávky, které kupující učiní prostřednictvím některého z následujících způsobů objednání, obsahující všechny náležitosti objednávky, jsou pro kupujícího závazné.

Způsoby objednání:

Náležitosti objednávky

  • Fakturační údaje (povinný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
  • Dodací údaje (volitelný údaj) — jméno, příjmení, úplná adresa
  • Kontakt (povinný údaj) — e-mail, telefonní číslo
  • Zboží (povinný údaj) — název, množství, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (velikost, barva atp.)
  • Způsob dopravy a platby (povinný údaj) — platba dobírkou nebo osobně
  • Doplňující údaje (volitelný údaj) — poznámky k objednávce

Pokud chybí některý z povinných údajů, je objednávka neúplná. V takovém případě není prodávající povinen vyzvat kupujícího k doplnění údajů.

Platební podmínky

  • Platba dobírkou — platba při převzetí zboží od dopravce
  • Platba při osobním převzetí — platba při převzetí zboží od prodávajícího

Faktura

Faktura za objednané zboží Vám bude doručena v elektronické podobě na Váš e-mail v den doručení zásilky. V případě, že požadujete doručení faktury v papírové podobě, zažádejte si o ni na e-mailu info@x-trader.cz a bude Vám přiložena k objednanému zboží.

Elektronická faktura splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Posíláním daňových dokladů v elektronické podobě jsme se připojili ke společnostem, které se tímto krokem snaží přispět k ochraně životního prostředí. 

Daňový doklad si, prosíme, uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží. Doklad najdete také ve svém uživatelském účtu po přihlášení na My-neocube.cz, odkud si jej můžete v budoucnu kdykoliv vytisknout. 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. V takovém případě odešlete nepoškozené zboží společně s vyplněným formulářem pro vrácení zboží na adresu ReklamaceX-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město.

Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji, které poskytne kupující prodávajícímu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné a jsou sdělovány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu a pouze za účelem plnění smlouvy. Zároveň zákazníci souhlasí s tím, že jejich adresa a kontaktní údaje budou předány ČP pouze za účelem zvýšení úspěšnosti doručení zásilek.

Expedice zboží na Slovensko

Zboží zakoupené na e-shopu My-neocube.cz na Slovensko nezasíláme. Pro zákazníky s dodací adresou na Slovensku funguje partnerský e-shop My-neocube.sk .

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s objednávkami a prodejem zboží.

Společnost X-Trader.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 
Google+