asc

Veškeré zboží skladem

asc

Dodání nejdéle do 48 hodin

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je vydán v souladu s občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb), ve znění pozdějších předpisů a je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Délka záruky

Záruční lhůta na veškeré zboží je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na:

  • Mechanické poškození, které vzniklo po převzetí zboží
  • Závady, které vznikly zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým užitím
  • Opotřebení zboží vlivem jeho používání
  • Závady vzniklé v důsledku přírodních živlů

Způsob vyřízení reklamace

Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem odešlete na adresu prodávajícího X-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město. Nárok na proplacení poštovních nákladů vzniká v případech doručení poškozeného zboží či zboží jakkoli se odlišujícího od objednaného.

Pro rychlejší vyřízení reklamace nabízíme službu výměnné zásilky kurýrní společnosti GLS. Kontaktujte nás prosím na telefoním čísle 00420 228 885 555 nebo na e-mailové adrese reklamace@x-trader.cz a my nové zboží odešleme nejpozději druhý pracovní den. Při doručení nového zboží předáte kurýrovi INTIME balíček se zbožím nevyhovujícím.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. V takovém případě odešlete nepoškozené zboží společně s vyplněným formulářem pro vrácení zboží na adresu X-Trader.cz s.r.o., Na Nábřeží 1459/8a, 736 01 Havířov - Město.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1. dubna 2009 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti se zárukou na zboží a reklamačním řízením.

Společnost X-Trader.cz s.r.o. si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 
Google+